Jaap Borgers

recent work

english                      photos

Het werk van Jaap Borgers heeft een achtergrond van realistische beeldvormen en technieken, en interesse voor door de mens gevormde materialen zoals metaal en keramiek en de ambachtelijke beheersing daar over.

Door zijn verbondenheid met andere kunstdisciplines werd voor hem de inhoud van kunst belangrijker dan de vorm, waardoor zijn recente werk een meer conceptuele of filosofische kant heeft gekregen.

“De mens ziet zichzelf als middelpunt en streeft ernaar het eeuwig leven te verwerven. Dat deed hij eerst via godsdienst en nu door middel van de wetenschap. Hij bouwt monumenten om iets blijvends neer te zetten en zijn plaats in de eeuwigheid te bestendigen.

Maar de mens is kwetsbaar en zijn pogingen tot bestendigheid zijn futiel. Hij wordt steeds weer geconfronteerd met afbraak en verval, zowel van zichzelf als van de voorwerpen die hij fabriceert.

In zijn streven naar onsterfelijkheid vergeet, of weigert, hij dat verval te zien als groei of als ontwikkeling, en mist daardoor de crux van het bestaan.”