Jaap Borgers

project hebben alle vogelen...

Hebben alle vogelen... 2013

Installatie met tekeningen, voorwerpen en boeken, over verandering van betekenis en waarde van dingen.

Alles verandert op den duur. Woorden veranderen van betekenis of vorm. De waarde van een voorwerp of de betekenis ervan verandert, afhankelijk van wiens herinnering er aan kleeft. Wat eens waarde had verdwijnt later ongemerkt. Soms krijgt het bij toeval weer waarde voor iemand, tot het zijn betekenis weer verliest.

hebben alle vogelen

Installation with drawings, objects and books, about change of the meaning and value of things.

Eventualy everything will change. Words change in meaning or form. The value or perception of an object changes, depending on who is connected to it. Sometimes things that have lost their importance accidentally, will  get back their value through somebody else, to lose it again later.