Jaap Borgers

project without a sound

Without a sound 2012

without a sound

Installatie met beeld, cd’s en klapstoelen.

Een kring van klapstoelen, met een doorsnee van zes meter, de zittingen naar binnen gericht. Daarin 3.000 cd-roms die als het ware het oppervlak van een meertje vormen, met in het midden een kleireliŽf met het gezicht van iemand die verdrinkt. De installatie was te zien op de expositie 'Global Village' in Chateau de Sully, la Bourgogne Frankrijk.

  without a sound without a sound

Installation with sculpture, CD’s and folding-chairs.

A circle of folding-chairs, six metres across, seats facing inward. In it 3.000 CD-ROMs that form as it were the surface of a pond, with in the centre a clayrelief with the face of somebody drowning. The installation was shown at the exhibition 'Global Village' at Chateau de Sully, la Bourgogne France.