Jaap Borgers

project zinnenprikkelend

Zinnenprikkelend 10 jaar SchoK 2006

Samenstelling jubileumbundel van gedichten en tekeningen met muziek op cd.

Naar aanleiding van 10 jaar SchoK vroeg Borgers acht dichters en acht tekenaars iets te maken voor een boekje met het thema zinnenprikkelend. Daarna vroeg hij acht muzikanten n gedicht uit te kiezen, op muziek te zetten en op te nemen. Naast de cd die daarvan is gemaakt werden de nummers tijdens SchoK 2006 live uitgevoerd. Ook heeft componist Erik Hespe de gesproken gedichten opgenomen en fragmenten tegelijkertijd weergegeven met acht afzonderlijke geluidsbronnen zodat in zijn octofonische installatie 'Soundcube' een meerstemmig muziekstuk van gesproken tekst te ervaren was.

gedichten tekeningen muziek
Mischa de Vreede
Theo Olthuis
Elly Stolwijk
Chris Veraart
Edzart Dideric
HP Corbee
TC Meereboer
Sjoerd Kuyper
Wil de Bie
Hanneke Sterk
Inge Koetzier
Noor Dahmen
Jaap Borgers
Pike Rsnen
Marianne Duif
Elsbeth Cochius
Robert Valter
Harmen Kramer
Frank Stolwijk
Jan Doedens
Peter Broersen
Leo Aussems
Herman Link
Erik Hespe
boekje
poems drawings music

Publishing of a jubilee-edition of poems and drawings with songs on CD.

In connection with 10 years SchoK Borgers asked eight poets and eight drawers to make something for a booklet with the theme 'zinnenprikkelend' (titillating). After that he asked eight musicians to choose one poem, set it to music and record it. Beside the resultant CD the songs were performed live during SchoK 2006. Composer Erik Hespe has recorded the spoken poems and made the octophonic installation 'Soundcube' with fragments of the poems coming at the same time from eight seperate sound-sources, so one could hear a polyphonic composition of spoken text.