Jaap Borgers

project autotonen

Autotonen 1999

Concert voor zes auto’s en één motorfiets.

Eerst heeft Borgers het geluid opgenomen van lopende motoren, dichtslaande portieren en claxons van zes verschillende auto's en een Harley Davidson. Vervolgens heeft hij drie componisten uitgenodigd om met deze klanken een muziekstuk te maken.

Dit resulteerde in de compositie 'Autofonie' van Jan van Steenbergen, een symfonie van autogeluiden aangevuld met bassaxofoon en trompet, en de compositie 'Carmonie' van Bastiaan Buissink, gemengd met elektronische klanken. Het derde stuk, 'Auto-erotiek', van Vincent Lassauw waarin het bewegen van de voertuigen, als in een ballet, ook een rol speelt, is niet uitgevoerd omdat de locatie van het concert zich daar niet toe leende.

Het concert is live uitgevoerd onder aan het Catrijper klimduin in Schoorl met de desbetreffende voertuigen, bespeeld door twaalf slagwerk-studenten van het Alkmaars Conservatorium, onder leiding van dirigent Roy Voogd.

autotonen opname uitvoering

Concert for six cars and one motorbike.

First Borgers recorded  the sounds of running engines, closing cardoors and horns of six cars and one Harley Davidson. After that three composers were invited to make a piece of music with these sounds.

This resulted in the composition 'Autofonie' by Jan van Steenbergen, a symphony of car-sounds completed with a bass-saxophone and a trumpet,  and the composition 'Carmonie' by Bastiaan Buissink, mixed with electronic sounds. The third piece called, 'Auto-erotiek', by Vincent Lassauw, in which movement of the vehicles, like in a ballet, played a part, was not performed because the location of the concert was not suitable.

The concert took place with the forementioned vehicles live at the foot of a sand-dune in Schoorl and was executed by twelve students of percussion at the Conservatoir of Alkmaar, and conducted by Roy Voogd.